Jdi na obsah Jdi na menu
 


členská schůze 10.9.2014

26. 8. 2014

 

                          P O Z V Á N K A
                   na členskou schůzi
          „ Družstva    V Zahradách 1 „
Datum :             10. září 2014 
Čas       :                 18 hodin
Místo konání :       čekárna zubní ordinace
 
Program :
1. Schválení stanov a ověření notářkou
2. Volby do orgánů družstva - představenstvo
-        kontrolní komise
3.  Ostatní
 
V Praze dne   17 .července  2014
 
 
 
                                   představenstvo družstva
 
 
 
 
Pro schválení stanov je nutná 100% účast.
Pokud se nebudete moci zúčastnit – je možno využít plné moci pro hlasování členu družstva, který bude zaručeně přítomen a dohodnout si to
 s ním .Nechat si ověřit podpis na úřadu MČ nebo na poště
      !!!Bez ověřeného podpisu je plná moc neplatná !!!
      Znění musí být toto :
                                  Plná moc
 
Já níže podepsaný/á    pan/paní………………….
nar………………bydliště………………………..
 
zplnomocňuji pana/paní
……………………………………………..
nar. …………….       bydliště ………………….  
 
ke schválení stanov Bytového družstva V Zahradách 1a k hlasování v dalších bodech projednávaných na členské schůzi družstva
dne 10.9.2014.
       V Praze dne                                -------------------
                                                                 podpis     
formulář v případě Vašeho zájmu vytisknu.